Finance professionals in het mkb vertrouwen nog niet op AI

Redactie WINMAG Pro

Artificial Intelligence (AI) raakt steeds meer ingeburgerd in het bedrijfsleven, maar uit onderzoek van Visma blijkt dat finance professionals in het mkb nog niet volledig vertrouwen op AI-tools. Ze vrezen vooral dat AI niet betrouwbaar is en de privacy en datasecurity in het gedrang komen. Ook laat het kennisniveau over AI in organisaties te wensen over: slechts 16% denkt dat er in de organisatie voldoende kennis over de mogelijkheden van AI aanwezig is of om met AI-tools te werken.

Visma liet een onderzoek uitvoeren onder finance professionals in het mkb in Nederland. Daaruit blijkt dat slechts 23% van de finance professionals in het mkb een voordeel ziet in het inzetten van AI om bij financiële processen tot betere inzichten te komen. Slechts 30% van hen denkt dat AI kan helpen financiële processen te automatiseren. Tegenstanders zien bezwaren ten aanzien van de kennis en skills in de organisatie en ten aanzien van de betrouwbaarheid, privacy en security van data.

AI kan efficiëntie verhogen

AI kan de efficiëntie verhogen voor heel wat diensten en sectoren. Voorstanders van AI bij het mkb zien vooral kansen als het gaat om automatisering van repetitieve zaken. 76% van de finance professionals in het mkb geeft aan dat binnen het bedrijf wel eens bekeken wordt hoe processen efficiënter zouden kunnen verlopen. De vraag naar een efficiëntere manier van werken blijft dus aanwezig en daar zou AI een antwoord op kunnen bieden.

Wanneer finance professionals in het mkb gevraagd wordt naar de mogelijke voordelen van AI-tools, zijn zij vooral van mening dat het automatiseren van repetitieve taken het verschil kan maken.

Onbekend maakt onbemind

Vandaag de dag ontbreekt het finance professionals in het mkb nog aan kennis over AI. Zo zegt 9% van de bevraagden dat ze veel weten over AI, terwijl 38% aangeeft helemaal geen kennis te hebben op het gebied van AI. Ongeveer de helft (53%) zegt een beetje over AI te weten. Finance professionals in het mkb hebben ook weinig vertrouwen in AI. Zo zegt een ruime meerderheid van 59% dat ze geen enkel bedrijfsproces aan AI zouden toevertrouwen. 

Het mkb lijkt nog niet klaar voor AI

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat finance professionals in het mkb nog niet klaar zijn voor de implementatie van AI. Enerzijds is er nog niet voldoende kennis, anderzijds is het wantrouwen te groot. Ook binnen de directie van mkb-bedrijven lijkt AI nog geen belangrijk thema te zijn. Slechts 16% van de bevraagden die in het mkb werken geeft aan dat het gebruik van AI hoog op de agenda staat in de organisatie. En slechts 16% geeft aan dat er überhaupt voldoende kennis over de mogelijkheden van AI in de organisatie aanwezig is.

Heiko Bonenkamp, Business Area Director Benelux bij Visma:

“Het is duidelijk dat onbekend nog steeds onbemind maakt. Uit ons onderzoek wordt duidelijk dat wie meer kennis heeft over AI, ook bereid is om artificiële intelligentie meer te omarmen. Bij het mkb is die kennis minder aanwezig, waardoor er meer wantrouwen heerst inzake datasecurity en privacy. AI kan ondernemingen echter vooruit helpen. Door repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren, kan men zich focussen op andere kerntaken binnen het bedrijf. En dat is net wat het mkb kan helpen om verder te groeien. Het is belangrijk dat finance professionals meer scholing krijgen over de AI-tools die vandaag de dag bestaan. Zo leren ze niet alleen over de dreigingen en valkuilen die AI met zich meebrengt, maar ook over de positieve impact ervan. Wanneer we AI op de juiste manier leren gebruiken, levert dat vooral tijdswinst en efficiëntie op. En daar heeft elke onderneming baat bij." 

Over de onderzoeksmethode

Dit onderzoek omtrent het kennisniveau van finance professionals over AI en hun bereidheid om AI-tools te gebruiken om financiële processen te vereenvoudigen of automatiseren is uitgevoerd door DirectResearch in opdracht van Visma. Het kwantitatieve onderzoek vond plaats in de maanden oktober en november van 2023 door middel van een steekproef onder 331 Nederlanders, allen werkzaam in het mkb (<250 FTE) of bij een groot bedrijf (>250 FTE) en binnen hun bedrijf (mede) verantwoordelijk voor beslissingen ten aanzien van finance. De respondenten zijn geselecteerd uit het ISO-gecertificeerde ME Research Group panel.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie