SAP: een ‘clean core’ maakt bedrijven innovatiever

Redactie WINMAG Pro

Maatwerk vormt een hindernis bij het stroomlijnen van businessprocessen of bij de adoptie van innovaties zoals AI. Tegelijkertijd zijn aanvullingen op standaardsoftware meestal juist broodnodig voor het onderscheidende vermogen. SAP pleit voor een zogeheten ‘clean core’ van standaardapplicaties voor de kernprocessen, aangevuld met een innovatieplatform.

Wendbare organisaties zijn weerbaarder tegen bijvoorbeeld marktverstoringen. Dat werd tijdens de pandemie zeer duidelijk. Ook voor het benutten van kansen is flexibiliteit een waardevolle eigenschap. Organisaties die snel kunnen inspelen op nieuwe trends in de markt of op het gebied van technologie zijn vaker succesvol.

Dat vraagt om een flexibele IT-omgeving. Een waarbij volop ruimte is voor innovatie. Tegelijkertijd lijkt dat principe te bijten met een andere best practice: zoveel mogelijk standaardiseren en maatwerk zoveel mogelijk vermijden. Het is verstandig de applicaties die je kernprocessen ondersteunen, zoals je ERP- of CRM-systeem, zo vrij mogelijk van maatwerk te houden. Juist als je aan de slag wilt met innovaties zoals AI.

Voordelen van een clean core

Die clean core biedt namelijk vier voordelen:

  • 1. Eenvoudige en snelle updates

Een systeem zonder maatwerk laat zich veel eenvoudiger upgraden. In een omgeving met veel maatwerk, is het geen garantie dat een upgrade vlekkeloos verloopt. Organisaties moeten daarbij al het maatwerk nalopen en waar noodzakelijk en mogelijk aanpassingen doorvoeren.

Daarmee vergroot maatwerk de drempel voor upgrades enorm. Dat vormt een probleem voor bedrijven die aan de slag willen met bijvoorbeeld generatieve AI-assistenten. Daarvoor is vaak de nieuwste versie van de software nodig. Een upgrade naar nieuwe versies gaat doorgaans veel eenvoudiger zonder maatwerk.

  • 2. Betere schaalbaarheid

Een clean core maakt de IT-infrastructuur ook beter schaalbaar. Het toevoegen van gebruikers, functies of processen kan doorgaans zonder ingrijpende handelingen. Bij maatwerk is dat vaak anders: schaalvergroting gaat niet zelden gepaard met complexe en kostbare ontwikkelingsprojecten. Bovendien ondersteunt een clean core een meer agile IT-strategie, waarin bedrijven snel kunnen reageren op veranderende marktbehoeften of groeikansen.

  • 3. Makkelijkere migratie naar de cloud

In veel gevallen werkt maatwerk alleen in de omgeving waarvoor het oorspronkelijk is ontwikkeld. Dat hindert een eventuele migratie naar de public cloud. Als het maatwerk daar al kan draaien, dan kost het vaak veel werk om het goed werkend te krijgen. Daarnaast leveren veel fabrikanten hun nieuwste AI-functies vaak alleen in de cloudversies van hun oplossingen. Wie wil profiteren van die functionaliteit, moet die stap naar de public cloud dan wel kunnen maken.

  • 4. Lagere drempel voor AI-toepassingen

Belangrijk voor een goede werking van (gen)AI zijn betrouwbare en ‘schone’ data. Maatwerk kan dat ondermijnen. Het kan ervoor zorgen dat de data niet helemaal voldoen aan de standaarden zoals de AI-toepassing die verwacht. Dat ondermijnt de effectiviteit en betrouwbaarheid van AI. Met een clean core heb je dat issue niet.

Hybride aanpak

Een IT-omgeving zonder maatwerk biedt op papier allerlei voordelen, maar in de praktijk kunnen de meeste organisaties niet zonder aanvullingen op hun standaardapplicaties. Die dragen namelijk vaak bij aan het onderscheidende vermogen. Gelukkig is er volgens Jan Penninkhof, Enterprise Architect bij SAP Nederland, een goede oplossing. “Draai alle aanvullende innovatieve, experimentele of simpelweg voor de dienstverlening noodzakelijke functionaliteiten op een aparte omgeving die specifiek voor dat doel is ingericht, en bovendien naadloos kan communiceren met de core.”

SAP geeft dat idee gestalte met het SAP Business Technology Platform (SAP BTP). “Dat is een combinatie van een ontwikkelplatform en een app store voor zakelijke applicaties met kant-en-klare, aanvullende oplossingen. Die variëren van tools voor data-analyse en AI tot planningtools en integratieoplossingen. Koppelingen met SAP-kernapplicaties zoals SAP S/4HANA en SAP HCM zijn daarbij standaard aanwezig”, legt Penninkhof uit.

Die hybride aanpak van een clean core met een flexibel innovatieplatform biedt een aantal voordelen:

  • 1. Snellere innovatie en flexibiliteit

Een innovatieplatform maakt het testen en implementeren van nieuwe ideeën en toepassingen zoals AI mogelijk, zonder gevaar voor de stabiliteit van de kernsystemen. Dat draagt bij aan een cultuur van continue verbetering, waarbij aanpassingen snel kunnen worden doorgevoerd op basis van feedback, marktveranderingen of nieuwe technologische ontwikkelingen.

  • 2. Gerichte oplossingen voor specifieke uitdagingen

ERP- en HRM-systemen zijn vaak breed opgezet, zodat ze voldoen aan de algemene behoeften van een organisatie. Een innovatieplatform maakt het daarentegen mogelijk diepgaande, gespecialiseerde oplossingen te ontwikkelen of juist gebruik te maken van kant-en-klare oplossingen. Dit kan variëren van geavanceerde data-analyse en machine learning-modellen tot aangepaste klantinteractie-tools.

Daar is bovendien niet altijd programmeerkennis voor nodig. “Zo hebben wij op SAP BTP een oplossing SAP Build draaien. Dat is een low-code/no-codeplatform waarmee je ook zonder programmeerkennis businessapplicaties en -logica in elkaar klikt”, zegt Twan van den Broek, Technology Enthousiast bij SAP Nederland.

  • 3. Bevordering van samenwerking en kennisdeling

Innovatieplatformen faciliteren samenwerking tussen verschillende afdelingen. Ze bieden een gemeenschappelijke omgeving waarin medewerkers ideeën kunnen delen en ontwikkelen. “Dit stimuleert een cultuur van open innovatie, waarbij de kennis en expertise van het gehele bedrijf kunnen worden ingezet om nieuwe oplossingen te vinden”, constateert Van der Broek.

  • 4. Verbeterde klantbeleving

Met een innovatieplatform neem je relatief eenvoudig oplossingen in gebruik die direct inspelen op de behoeften en verwachtingen van klanten. Omdat je snel kunt inspelen op klantfeedback en markttrends, zorg je voor meer klanttevredenheid en -loyaliteit.

Goed voorbereid

“Een clean core en een innovatieplatform bieden de juiste basis voor schaalbaarheid en snelle updates, en maken organisaties daarnaast wendbaar en flexibel genoeg voor innovaties”, vat Van den Broek samen. “Daarbij komt bovendien de continuïteit van de kernprocessen niet in gevaar. Op die manier zijn organisaties optimaal voorbereid op de toekomst.”

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie