Onderzoek: generatieve AI speelt cruciale rol in cyberbeveiliging

Onderzoek: generatieve AI speelt cruciale rol in cyberbeveiliging

Redactie WINMAG Pro

Voor veel beveiligingsprofessionals is het een uitgemaakte zaak dat het integreren van intelligentie in cyberbeveiliging de verdediging zal verbeteren - verdediging die wordt aangetast door geavanceerde cyberaanvallen waarvoor óók gebruik gemaakt wordt van AI. Check Point werkte samen met marktonderzoekers bij Vanson Bourne om inzicht te krijgen in hoe beveiligingsprofessionals generatieve AI (GenAI) in hun werk omarmen. Respondenten geven aan dat GenAI-tools beter inzicht bieden in gebruikersgedrag en afwijkingen, en ze erkennen het potentieel van GenAI om de catch rate aanzienlijk te verhogen. 

 

Tekort aan vaardigheden belemmert effectiviteit van security 

Ondanks dat ruim 70 procent van de respondenten vertrouwen heeft in de verdedigingsmechanismen van hun organisatie, weerlegt 89 procent dit optimisme door te erkennen dat het een uitdaging is om gekwalificeerde mensen in dienst te nemen. Het tekort aan vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging zet een serieuze rem op de manier waarop organisaties effectief de juiste verdediging kunnen opbouwen tegen door AI geïnduceerde cybercriminaliteit.  

Afbeelding 1: Onderzoek van Vanson Bourne 

Ondervraagde professionals zeiden dat de vaardigheidskloof het vermogen van een organisatie om efficiënte beveiligingsoperaties uit te voeren aanzienlijk belemmert. 89 procent rapporteerde een “impact” op hun veiligheidsoperaties, terwijl 41 procent een “sterke impact” noemde. In Europa lijkt de situatie nijpender dan in andere regio’s, slechts 4 procent geeft aan geen vaardigheidskloof te ervaren.  

Voordelen van GenAI in security  

Het is duidelijk dat AI een rol speelt bij het bieden van een betere bescherming van het digitale landschap: 79 procent van de organisaties maakt al langer dan een jaar gebruik van AI/ML tools in security, voor GenAI tool ligt dat percentage op 75 procent. 

Afbeelding 2: Onderzoek van Vanson Bourne 

De meeste respondenten zijn het erover eens dat AI-tools hun efficiëntie verbeteren, hun incidentresponspercentages verhogen en helpen om tekorten aan vaardigheden in hun organisaties te dichten. De impact van GenAI varieert per sector, waarbij bijzondere voordelen worden waargenomen in de gezondheidszorg en de financiële wereld. Deze sectoren erkennen vooral het potentieel van GenAI om het handmatige werk aanzienlijk te verminderen en de efficiëntie van de respons op incidenten te vergroten. 

Afbeelding 3: Onderzoek van Vanson Bourne  

Wereldwijd geven respondenten aan dat GenAI-tools een beter inzicht bieden in gebruikersgedrag en afwijkingen. Respondenten in Europa waren het echter minder eens over de vraag of AI kan worden gekoppeld aan een hogere efficiëntie, zoals verbeterde preventie en detectie van bedreigingen, gestroomlijnde beveiligingsoperaties en toewijzing van middelen, en minder handmatig werk voor hun teams. Bijna 50 procent van de APAC-professionals gaf aan dat GenAI gestroomlijnde beveiligingsoperaties en toewijzing van middelen aanbiedt, het hoogste van de drie mondiale regio's. 

Afbeelding 4: Onderzoek van Vanson Bourne

“De verschuiving naar een GenAI-geïntegreerd beveiligingslandschap omvat zowel voordelen als nadelen voor securityprofessionals. Het is echter duidelijk dat GenAI organisaties zal helpen transformeren naarmate aanbieders van cyberbeveiliging meer intelligentie incorporeren. Het omarmen van GenAI met een strategische vooruitziende blik maakt de weg vrij voor een veiligere en veerkrachtigere digitale toekomst”, zegt Zahier Madhar, security engineer specialist bij Check Point.  

 

Voor meer informatie over hoe organisaties kunnen profiteren van GenAI in security, zie Check Point Infinity AI Copilot. 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie