Onderzoek Autodesk: 60% van Europese bouw- en maakindustrie heeft AI-doelen volledig of bijna bereikt

Redactie WINMAG Pro

Autodesk, de toonaangevende leverancier van technologie voor de bouw-, design- en maakindustrie, heeft de resultaten gelanceerd van onderzoek waarin bijna 5.400 toonaangevende wereldwijde bedrijven en experts uit de bouw- en maakindustrie, engineering en de designindustrie werden geïnterviewd. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in hoe digitale transformatie de veerkracht van bedrijven in deze sectoren vergroot, duurzaamheid stimuleert en de toekomst van werk vormgeeft.

Onderzoek Autodesk: 60% van Europese bouw- en maakindustrie heeft
AI-doelen volledig of bijna bereikt

 • 76% van alle ondervraagden versus 82% van de Nederlandse respondenten uit bouw- en maakindustrie heeft vertrouwen in AI
 • 41% van wereldwijd ondervraagde professionals vindt AI-vaardigheden de belangrijkste technische vaardigheid in wervingsprocessen en 35% zegt dat AI de skills gap zal dichten
 • 33% van Nederlandse respondenten vindt AI een belangrijk middel voor verbeteren duurzaamheid van hun bedrijf

Een belangrijke uitkomst van dit Design and Make Report* is, dat 60% van de bedrijven in de genoemde sectoren in EMEA bevestigt dat ze hun doelen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) geheel of bijna bereikt hebben. In Nederland ligt dit percentage op 63% en wereldwijd op 56%.
Driekwart van alle respondenten is ervan overtuigd dat hun organisatie de juiste beslissingen neemt met betrekking tot AI. Hetzelfde percentage zegt dat AI hun branche zal verbeteren. 66% is het ermee eens dat AI de komende drie jaar over de hele linie in hun sector, onmisbaar zal zijn.

Vertrouwen in AI neemt toe

Er is veel werk aan de winkel en daarvoor zijn talentvolle mensen nodig. 41% van alle ondervraagden zegt dat het vermogen om AI te implementeren of ermee te werken, de belangrijkste technische vaardigheid is die de komende drie jaar centraal staat in hun wervingsprocessen. Hetzelfde percentage classificeert AI als het belangrijkste middel dat hen in staat stelt duurzamer te worden.

AI voor cruciale ontwerpbeslissingen  

Uit het rapport blijkt dat AI richting geeft aan bedrijfstransformaties in verschillende sectoren naarmate het vertrouwen in AI groeit. Bedrijven gebruiken AI nu vooral om de productiviteit te verhogen en werk te automatiseren. De respondenten verwachten dat generatieve AI de komende jaren zal helpen bij het nemen van cruciale ontwerpbeslissingen over fysieke producten, gebouwen en digitale assets.

 • 76% van alle ondervraagden versus 82% van de Nederlandse professionals zegt vertrouwen te hebben in AI voor hun sector
 • 72% bevestigt dat hun organisatie de afgelopen drie jaar de uitgaven aan AI en nieuwe technologieën heeft verhoogd. 77% zegt dat ze de komende drie jaar verder investeren in AI en innovatieve technologie  

AI helpt bij managen skills gap

Leiders uit de ondervraagde sectoren blijven kampen met een tekort aan talent, terwijl de snelheid van transformaties de vaardigheidskloof verder vergroot. Professionals zien het potentieel van AI om te helpen werkdruk te managen, werknemers vrij te maken voor zinvoller en creatiever werk en om lacunes in vaardigheden aan te vullen.

 • 78% van de respondenten zegt dat AI hun branche verbetert en is het ermee eens dat AI
 • hun werk creatiever zal maken  
 • Bijna de helft zegt dat AI helpt om de productiviteit toe te laten nemen
 • 39% zegt dat AI veelvoorkomende, repetitieve taken automatiseert
 • Meer dan 1 op de 3 (35% van de) professionals in de sector zegt dat AI de vaardigheidskloof zal dichten

Verbeteren vaardigheden is kritische factor 

Uitdagingen zoals hogere kosten en tekort aan personeel dwingen bedrijven slimmer en efficiënter te werken. Als gevolg hiervan zegt 41% van de ondervraagde professionals dat het vermogen om AI te implementeren of ermee te werken, de belangrijkste technische vaardigheid is die de komende drie jaar centraal staat in hun wervingsprocessen.

 • 43% van de ondervraagden zegt dat het gebrek aan talenten met de juiste vaardigheden een drempel is voor verdere groei 
 • 77% van de bedrijven (73% van de Nederlandse respondenten) vindt bijscholing en training belangrijk, maar slechts 38% heeft de benodigde vaardigheden en middelen om interne trainingsprogramma's op te zetten

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 73% van de Nederlandse respondenten het ontwikkelen van skills belangrijk vindt. Tegelijkertijd beschikt 32% niet over de nodige vaardigheden en middelen om interne trainingsprogramma's te ontwikkelen, waardoor het voor bedrijven moeilijk is om werknemers effectief te trainen in bedrijfsspecifieke systemen en processen. Deze beperkingen weerhouden bedrijven er echter niet van om trainingen aan te bieden.

 • 72% van de Nederlandse respondenten werkt aan het implementeren van een doorlopend leer- en ontwikkelprogramma
 • 71% werkt aan een trainingsprogramma voor digitale vaardigheden
 • 70% van de Nederlandse respondenten zegt dat digitale volwassenheid van bedrijven helpt om talent aan te trekken (74% in EMEA).

Voor 33% is AI middel voor vergroten duurzaamheid

75% van de Europese respondenten zegt dat initiatieven op het gebied van duurzaamheid helpen talent aan te trekken en te behouden (71% in Nederland). Daarnaast bevestigt 99% van de ondervraagde Nederlandse professionals dat hun organisatie stappen zet om de duurzaamheid te verbeteren.
33% bevestigt dat AI voor hun organisatie een belangrijk middel is om duurzaamheid te vergroten.
Leander Grasman, Construction Cloud Account Executive Benelux, Autodesk Construction: “AI en digitale transformatie stimuleren de menselijke creativiteit en verbeeldingskracht. Het resultaat is een wereld waarin mensen hun beste werk kunnen leveren en bijdragen aan een veerkrachtige toekomst. Als 's werelds grootste softwareleverancier voor de bouw-, design- en maakindustrie, zet Autodesk zich in voor bedrijven die nieuwe standaarden willen creëren op het gebied van innovatie, duurzaamheid en groei. De data uit ons onderzoek laten zien dat we een keerpunt bereiken die om opleiding en upskilling vraagt. De bouw- en maakindustrie kan samen grenzen verleggen en vorm geven aan een toekomst die is ontworpen en gemaakt voor iedereen."

Het volledige rapport is hier te vinden: Autodesk State of Design & Make Report 2024.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie