OAZ kiest USoft als low-code platform voor ontwikkeling MijnOAZ 2.0

Redactie WINMAG Pro
OAZ, kennispartner op HR-gebied, heeft USoft gekozen als low-code platform voor de ontwikkeling van MijnOAZ 2.0. Samen met IT-dienstverlener Endava start OAZ met de verdere automatisering van de processen die zich richten op hun dienstverlening. Het project bij OAZ is een onderdeel van de vliegende start van het recent gesloten partnership tussen USoft en Endava.

Regelingen sneller in systeem verwerken

OAZ geeft maatwerkadvies over en ondersteunt bedrijven bij het verkrijgen van subsidies en andere financiële voordelen voor hun organisatie. Met het bestaande MijnOAZ platform is een groot deel van het dienstenpakket van OAZ al geautomatiseerd. Middels de doorontwikkeling naar het nieuwe platform, MijnOAZ 2.0, worden verdere stappen gezet om meer diensten hieraan toe te voegen en de functionaliteiten uit te breiden.

MijnOAZ 2.0 zal bestaan uit een webinterface waarop per organisatie te zien is welke activiteiten er moeten worden uitgevoerd voor de specifieke regelingen. Deze activiteiten worden door de rules engine van USoft geautomatiseerd op basis van bedrijfsregels, zoals deadlines van subsidieverstrekkers of vastgelegde periodes in de wetgeving.

Doordat regelingen voortdurend veranderen, is het van belang dat ook de systemen daarin meebewegen. De keuze voor het USoft low-code platform op basis van business rules zorgt ervoor dat wijzigingen in bestaande regelingen en de introductie van nieuwe regelingen in de toekomst sneller in het systeem verwerkt kunnen worden. Klanten krijgen in deze nieuwe opzet ook meer inzicht in de status van de beschikbare subsidies en kostenbesparingen binnen hun organisatie en kunnen in de MijnOAZ-omgeving alle nodige informatie vinden en delen.

Betrokkenheid gebruikers door natuurlijke taal

Endava zal, met hulp van de specialisten van USoft, het project starten met de implementatie van de regelingen Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Hiermee worden de in het digitale platform beschikbare diensten aanzienlijk verbreed. Kenmerken uit het bestaande systeem, zoals tekstherkenning, worden geïntegreerd in de nieuwe applicatie. In korte cycli wordt functionaliteit gerealiseerd en getest met inbreng en begrip van de gebruikers, de specialisten van OAZ. Het USoft platform maakt gebruik van natuurlijke taal om de specificaties voor nieuwe applicaties vast te leggen. Hiermee beantwoordt USoft de behoefte van OAZ om gebruikers meer te betrekken bij het opstellen van de specificaties.

Gerard Helming, directeur van OAZ: “We waren op zoek naar een innovatief platform voor de verdere automatisering van onze bestaande dienstverlening en de doorontwikkeling van het nieuwe MijnOAZ 2.0. Hierbij wilden we meer inbreng van de gebruikers en een beter begrip van wat er gerealiseerd gaat worden. We zijn enthousiast dat onze eigen mensen middels de werkwijze van USoft in natuurlijke taal binnen het systeem hun werk kunnen doen. Dit uitte zich ook in de onlangs afgeronde pilotfase, die ons liet zien hoe de gewenste functionaliteiten snel en effectief gerealiseerd kunnen worden.”

Hans Canisius, CEO van USoft: “We zijn erg blij met OAZ als klant en de samenwerking met Endava. De lijnen zijn kort en OAZ heeft een pragmatische aanpak waarin wij ons herkennen. Zij zien de waarde van het vastleggen van business regels in natuurlijke taal. Hierdoor zijn gebruikers meer ‘in charge’ en kun je sneller functionaliteit ontwikkelen.”

Olav Pannenborg, Head of Business Development Benelux van Endava: “Met USoft zijn we in staat om OAZ een innovatief en robuust platform te brengen. USoft past perfect op de vraag van OAZ naar meer ‘ownership’ van de gebruikers van de applicaties en het snel en toekomstbestendig ontwikkelen van het nieuwe MijnOAZ 2.0. Het is heel prettig samenwerken met USoft en we kijken uit naar het verder uitbouwen van ons partnership.”

 

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie