Nieuwe Oracle Cloud Service voor banken inventariseert risico op klimaatverandering in portefeuille

Redactie WINMAG Pro

Financiële instellingen ervaren een groeiende druk van de overheid om hun ecologische voetafdruk en die van de bedrijven waarin ze investeren of die ze financieren, zogenaamde gefinancierde emissies, vast te stellen. Om banken te helpen klimaatrisico’s beter te beoordelen, kondigt Oracle vandaag Oracle Climate Change Analytics Cloud Service aan. Deze nieuwe oplossing voor rapportage en analyse met ingebouwde AI is ontworpen om financiële instellingen te ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht in gefinancierde emissies, de naleving van regelgeving en het verminderen van risico's met betrekking tot klimaatverandering.

"Hoewel banken zich richten op klimaat gerelateerde financiële risico's die hen direct beïnvloeden via hun activiteiten, moeten ze zich ook bewust zijn van hun indirecte impact op het klimaat door de bedrijven die zij financieren. Deze dubbele verantwoordelijkheid vereist een kritisch beheer van zowel risico's als de eigen Net Zero-verplichtingen, wat een aanzienlijke inspanning van banken vraagt," aldus Jason Wynne, Global Vice President voor Finance, Risk and Compliance Product Development bij Oracle Financial Services. "Met Oracle Climate Change Analytics Cloud Service kunnen financiële instellingen de impact van hun CO2-uitstoot berekenen en analyseren, evenals de klimaatdoelstellingen voor huidige en toekomstige investeringen vaststellen om een compleet beeld te krijgen van de veerkracht en het risico van de bank met betrekking tot klimaatverandering."

Volgens een rapport van de National Oceanic and Atmospheric Administration bereikte het gemiddelde koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer wereldwijd in 2023 een nieuwe recordhoogte van 419,3 deeltjes per miljoen. De Financial Stability Board (FSB) voegt eraan toe dat "deze risico's mondiaal van aard zijn en gevolgen zullen hebben voor alle entiteiten, sectoren en economieën. […] De reikwijdte van klimaatgerelateerde risico's - inclusief het mogelijk gelijktijdig optreden ervan in meerdere regio’s en sectoren - heeft ook gevolgen voor de veerkracht van het financiële systeem."

Nu klimaatrisico's toenemen, is het noodzakelijk dat banken de impact van hun activaportefeuille beter begrijpen en verantwoorden, zowel vanuit het oogpunt van regelgeving als vanuit het oogpunt van bedrijfsstrategie. Met kant-en-klare rekenmodellen en dashboards helpt Oracle’s service banken tijd en moeite te besparen, te voldoen aan wereldwijde rapportagevereisten op het gebied van klimaatverandering en klimaatrisico's op te nemen in hun toekomstige risico- en investeringsbeslissingen.

Eenvoudig beoordelen klimaatrisico's

Banken staan voor de uitdaging om te voldoen aan nieuwe regelgeving en het verzamelen en bewaren van de benodigde gegevens om aan deze regels te voldoen, kan een complexe taak zijn. Dit geldt vooral wanneer ze te maken hebben met wereldwijde klanten. Met ingebouwde AI en Natural Language Processing (NLP) tools kan Climate Change Analytics het internet afspeuren naar openbaar beschikbare informatie over initiatieven op het gebied van klimaatbescherming door bedrijven waarin de bank heeft geïnvesteerd, wat kan helpen bij de algehele beoordeling van klimaatrisico's. Volgens CDP, leider in het verzamelen van wereldwijde klimaatinformatie over de portefeuilles van banken, is de uitstoot van portefeuilles ruim 700x groter dan de directe uitstoot – en de risico’s van niets doen zijn enorm. Financiële instellingen moeten snel hun portefeuilles verduurzamen door de impact van hun financieringsactiviteiten te openbaren, wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen te formuleren en hun financieringsactiviteiten in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs.

Met de nieuwe cloudservice van Oracle kunnen financiële instellingen de uitstoot in verschillende activaklassen en rechtsgebieden berekenen. Dit betreft niet alleen de uitstoot van broeikasgassen door de activiteiten en waardeketen van een organisatie, maar ook de door haar gefinancierde en gefaciliteerde uitstoot van haar klanten. Dit maakt de berekening van een klimaatrating mogelijk voor de hele klantenportefeuille van de bank en integreert het risico op klimaatverandering in andere risicobeheerfuncties, zoals projectplanning en risicoaudits en -analyse.

Belangrijke functies van de Climate Change Analytics Cloud Service van Oracle zijn onder meer:

  • Het uitvoeren van CO2-boekhouding door de uitstoot van broeikasgassen te berekenen op basis van de GHG Protocol Corporate Accounting & Reporting Standard.
  • Het berekenen en openbaar maken van emissiecijfers voor gefinancierde, gefaciliteerde, vermeden emissies en emissiereducties volgens de richtlijnen van het Partnership for Carbon Accounting Financials.
  • Het integreren van klimaatrisico's in de algehele besluitvorming over bedrijfsrisico's en investeringen met een intern Climate Scorecard-raamwerk, probability of default (PD)- en loss given default (LGD)-modellen en heatmaps.
  • Toegang tot meer dan 100 kant-en-klare rapportages over klimaatverandering voor verschillende rechtsgebieden, analyses en visualisaties om aan de vereisten voor normcommissies en regelgevende instanties te voldoen.
  • Geavanceerde analyse gebruiken om klimaatveranderingsgegevens van klanten te verkrijgen, configureren, opslaan en analyseren met uitgebreide datamodellen voor analyse.
  • IT-investeringen helpen verminderen met cloud-native technologie die kan voldoen aan de steeds veranderende rapportagevereisten voor klimaatverandering.

Meer informatie over het klimaatveranderingsportfolio van Oracle is te vinden op: https://www.oracle.com/financial-services/analytics/accounting-and-regulatory/#rc30p1

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie