Meerderheid IT-beslissers denkt dat afdeling veel meer kan betekenen voor verduurzaming organisatie

Redactie WINMAG Pro

Ruim de helft van de IT-beslissers (57%) is van mening dat IT een grotere rol kan
spelen in het duurzamer maken van hun organisatie. Veel duurzaamheidsbeslissers (49%) delen deze mening. Maar IT ziet ook een grotere rol voor zichzelf weggelegd; 43 procent is van mening dat IT een cruciale factor is in het oplossen van duurzaamheidsproblematiek in de wereld. Dit blijkt uit onderzoek van Conclusion onder 529 beslissers en beïnvloeders* op IT-gebied en 330 op duurzaamheidsgebied.

Kansen verduurzaming

Als het gaat om de verduurzaming binnen organisaties, zien IT- en duurzaamheidsbeslissers verschillende kansen. Allebei de groepen zien de digitalisering om papierverbruik te verminderen als grootste kans, met respectievelijk 45 en 41 procent. Denk hierbij aan digitaal ondertekenen. Ook slimme meters en technologieën voor energiebeheer worden als belangrijke kans gezien, net als remote werken om CO2-uitstoot te verminderen.

Duurzaamheidsbeslissers IT-beslissers

Opvallend is dat de verduurzaming van IT zelf door beide groepen nauwelijks wordt
genoemd, terwijl hier wel mogelijkheden zijn die veel impact hebben. Ook de inzet van AI of IoT, bijvoorbeeld ten behoeve van predictive maintenance, medical intelligence of precisie landbouw, staan niet op de radar.

Doelstellingen duurzaamheid en IT

Op dit moment laten organisaties nog veel kansen liggen. Dat niet alle mogelijkheden
worden gezien, kan hiervoor een reden zijn. Daarnaast kan een oorzaak zijn dat
organisaties moeite hebben om de juiste keuzes te maken op het gebied van verduurzaming
en de rol van IT daarin. Om hierin richting te geven, is de koppeling tussen
duurzaamheidsdoelstellingen en IT-doelstellingen een goed startpunt. Hier hebben
organisaties nog stappen te zetten. Slechts 37 procent van de duurzaamheidsbeslissers ziet
deze koppeling binnen hun organisatie. Van de IT-beslissers ziet de helft dit (49%).

Over het meenemen van de mogelijkheden van IT in de duurzaamheidsdoelstellingen en - initiatieven, zeggen de twee groepen het volgende:

Duurzaamheidsbeslissers IT-beslissers

Maaike Maranus – van de Vrande, Director Sustainability bij Conclusion: “De
duurzaamheids- en IT-afdeling staan nog te weinig op elkaars radar. IT kan een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van organisaties en daarmee eveneens aan veel maatschappelijke problemen. Sterker nog, IT speelt hier een cruciale rol in. Deze sleutelrol van IT wordt helaas nog onvoldoende gezien binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is zonde, want daardoor blijven er nu nog veel kansen onbenut. Het is dus de hoogste tijd dat de duurzaamheids- en IT-afdeling met elkaar om tafel gaan om de volgende stap in verduurzaming te zetten.”

*In het bericht wordt ‘beslissers’ gebruikt voor de leesbaarheid, waarmee beslissers en beïnvloeders worden bedoeld.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie