ICT-stagnatie remt innovatie in onderwijs

Redactie WINMAG Pro

De meeste onderwijs specifieke applicaties worden nauwelijks geïntegreerd met andere gebruikte software. Dit belemmert de samenwerking tussen en binnen onderwijsinstellingen. Daarnaast beperkt het de flexibiliteit van de IT-afdeling. Dit blijkt uit een analyse onder 80 scholen van onderwijsspecialist OMIX en integratiespecialist Enable U. “De verwachte groei in het aantal digitale integraties maakt de flexibiliteit om nieuwe software goed te kunnen implementeren nog urgenter”, stelt Niels Beckers, CMO van Enable U. 

 

De flexibiliteit om nieuwe digitale systemen te implementeren is voor docenten van belang om aan de wensen van hun studenten tegemoet te komen. Denk hierbij aan het verstrekken van informatie over tentamens, notificaties bij roosterwijzigingen of het afstemmen van lesmateriaal per student. Het bestuur van een onderwijsinstelling heeft vaak andere eisen en wensen voor softwaresystemen, zoals rapportagefunctionaliteiten en compliance met regelgeving. “Flexibilisering vraagt veel van een onderwijsinstelling en de IT-afdeling. Dat kan alleen als de diverse informatiesystemen goed op elkaar zijn afgestemd. Alleen op deze manier kan voldaan worden aan de ICT-wensen van alle drie de belangrijke stakeholders: het bestuur, de studenten en de docenten”, aldus Rudi ter Riet, eigenaar en bestuurder bij OMIX.

Flexibiliteit in ICT vereist strategie

“Inmiddels is wel duidelijk dat we de flexibiliteit in ICT-systemen niet van vandaag op morgen zullen bereiken. Daar moet een strategie voor komen en daarvoor moeten we kijken naar de technologie, de mensen en de procedures. In de praktijk komt daar nog een vierde component bij, die van de interne marketing, waar oplossingen ‘verkocht’ worden aan de diverse gebruikers van de oplossingen”, vertelt Beckers.  

Onderwijs kan leren van IT-hervormingen bij overheid

Veel onderwijsinstellingen kijken naar hoe de overheid hun informatievoorziening heeft heringericht. Hiermee heeft de overheid de afhankelijkheid van IT-leveranciers beperkt en standaardisatie bevordert. “Gemeenten hebben gezamenlijk gezorgd voor nauwe samenwerking tussen applicatieleveranciers. Dit biedt veel voordelen, zoals snellere implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Dit proces heeft jaren geduurd, maar Nederlandse gemeenten profiteren er nu van. Het onderwijs kan, door samen te werken, leren van de ervaringen van de overheid”, legt Jascha Gregorowitsch, CTO bij Enable U, uit. Een goed voorbeeld hiervan is de Open Onderwijs API: een belangrijke stap richting betere integratie.

Betere logistiek? Meer integraties

Daarnaast speelt goede logistiek een cruciale rol in het onderwijs. Zonder goede logistiek staan docenten voor lege collegezalen, zitten studenten in de verkeerde collegezaal, kunnen examens niet digitaal afgenomen worden en is er geen ruimte voor mensen met een afwijkende leerroute. De enige manier om dit te bereiken is door de verschillende benodigde applicaties te integreren.

Samenwerking OMIX en Enable U

Om de ICT-uitdagingen in het onderwijs aan te pakken, kondigen OMIX en Enable U een strategische samenwerking aan. Deze samenwerking richt zich op het overbruggen van de kloof tussen bestaande processen en de noodzaak voor flexibiliteit en innovatie in de IT-infrastructuur van onderwijsinstellingen. Donderdag 13 juni organiseren OMIX en Enable U samen een online onderwijs en integratie kennissessie.  

 

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie