Grote meerderheid van de Nederlanders met een slimme beveiligingscamera is bereid beelden te delen met de politie

Redactie WINMAG Pro

84% van de Nederlandse bezitters (25+) van een slimme deurbel en/of slimme camera is bereid hun beelden te delen met de politie. Dit blijkt uit onderzoek van DirectResearch in opdracht van eufy, onderdeel van Anker Innovations, wereldwijd leider op het gebied van mobiele oplaadtechnologie en smart home-producten. Van de 84% heeft 14% zijn camera al aangemeld, wat betekent dat de politie weet dat zij een beveiligingscamera hebben en dat beelden opgevraagd kunnen worden. 70% zou de beelden delen als de politie bij hen langs zou komen. Slechts 8% van de ondervraagden is niet bereid dit te doen.

Als er een misdrijf is gepleegd waarbij camerabeelden kunnen helpen om de daders op te sporen, kan de politie gericht beelden opvragen bij de eigenaren van beveiligingscamera’s die hun camera hebben aangemeld bij de databank Camera in BeeldBegin vorig jaar waren dat er ruim 314.000 (236.000 door bedrijven, 55.000 door burgers en 23.000 door de overheid). Volgens Tom Heutz, woordvoerder van de politie Midden-Nederland, zijn camerabeelden zelfs vaak het eerste waarnaar wordt gezocht tijdens een buurtonderzoek. Uit dit recente onderzoek van eufy blijkt: hoe jonger, hoe groter het aandeel dat zich al heeft aangemeld om beelden te delen met de politie. Van de jongeren (25-34 jaar) heeft meer dan een kwart (28%) zich hier al voor opgegeven. Verder zegt juist 25% van de 45-54 jarigen, het hoogste percentage van alle leeftijdsklassen, de beelden niet te willen delen. Het delen van beelden met de politie kan cruciaal zijn voor onderzoeken naar criminele activiteiten. 

Kennis van de regels kan beter

De eigenaren van slimme beveiligingscamera’s moeten zich wel aan de regels houden. Een van de regels voor het ophangen en gebruik van slimme beveiligingscamera’s, is dat eigenaren anderen moeten informeren over de camera. Slechts 53% van de Nederlanders laat het buren weten als ze een slimme beveiligingscamera in gebruik nemen, 21% doet dit niet en de rest is neutraal. Dit resultaat sluit aan bij het feit dat het aantal klachten over privacyschending toeneemt. In 2022 kreeg de Autoriteit Persoonsgegevens 800 meldingen van burgers die dachten dat een particuliere camera zoals een slimme deurbel meer filmde dan is toegestaan. In 2023 waren dat 1.050 meldingen. 

Om te kijken hoeveel eigenaren van slimme beveiligingsproducten de regels kennen, werden alle regels aan hen voorgelegd. De helft zegt alle regels te kennen (49%), de andere helft kent sommige regels (48%) en 3% kent de regels nog niet. Nog onvoldoende Nederlanders zijn dus op de hoogte van alle regels rondom slimme beveiligingscamera’s. 

Het wordt steeds belangrijker dat eigenaren de regels kennen, omdat het aantal slimme beveiligingsproducten – zoals slimme deurbellen en slimme beveiligingscamera’s – de afgelopen jaren fors is toegenomen in Nederland. In 2020 waren er een half miljoen slimme deurbelcamera’s, in 2021 waren dat er 640.000 en in 2023 telde Nederland er 1,2 miljoen.

Positief over de groei van slimme beveiligingscamera’s

Volgens het CBS gaf 19,9% van de bevolking in 2023 aan slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit, zoals geweld, inbraak, diefstal en vernieling. Dit is meer dan in 2021 en meer dan in veel andere EU-landen. Uit het onderzoek van eufy blijkt dat 52% van de Nederlanders het dan ook positief vindt dat er slimme beveiligingscamera’s zijn onder consumenten (12% vindt dit negatief en 36% is neutraal). Respondenten vinden dit positief omdat je elkaar (je buren) en/of de politie kunt helpen. Dit geldt met name voor respondenten tussen de 18-24 en 25-34 jaar. Dit suggereert dat jongeren meer openstaan voor slimme beveiligingstechnologie.

Andere interessante resultaten uit het onderzoek

  • De respondenten die slimme beveiligingsproducten (willen) bezitten, geven als belangrijkste reden aan meer veiligheid (66%), gevolgd door meer gemak/(woon)comfort (26%), meer controle over huisdier en/of kind (7%).
  • Het merendeel (81%) van de respondenten die slimme beveiligingsproducten (willen) bezitten, willen niet vastzitten aan een abonnement.
  • 43% van de respondenten ziet slimme beveiligingsproducten niet als specifiek bedoeld voor mensen met een hoog inkomen. Daarnaast ziet 41% deze producten niet uitsluitend geschikt voor technisch onderlegde personen.
  • 33% van de respondenten heeft slimme beveiligingsproducten en 30% heeft dit nog niet maar staat er wel voor open. Verder zegt 37% dat ze er geen behoefte aan hebben. Redenen die ze noemen, zijn onder andere dat ze zich veilig genoeg voelen (ze hebben bijvoorbeeld goede sloten of een hond), omdat ze het duur vinden of omdat ze in een appartement of huurwoning wonen. 

Methodologie

Het onderzoek werd in opdracht van eufy uitgevoerd door DirectResearch. In totaal deden er 1.003 inwoners van Nederland boven de 18 jaar mee aan dit consumentenpanelonderzoek. De resultaten zijn verzameld tussen 3 en 13 mei 2024.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie