Facebook verwijderen maakt gelukkiger

Geert van der Klugt
Het werd tijd: wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het verlaat van mediaplatform Facebook bijdraagt aan geluk. Zij die geen gebruik maken van een Facebook-account zijn beter gestemd, minder maatschappelijk geïnformeerd (goed?) en actiever in de ‘échte’ wereld.

Facebook verwijderen

In samenwerking publiceerden Stanford University en New York University een 114 pagina’s lang verslag over de vele voordelen van het verlaten van Facebook. Steekwoorden ‘polarisatie’, ‘welzijn’, ‘consumentenoverschot’ en ‘projectievooroordeel’ zetten de toon; blokken aan wetenschappelijke bevindingen verrichten het werk.

'Social media heeft een enorm impact op de moderne wereld. Facebook is met zijn 2,3 biljoen maandelijkse gebruikers nog altijd het grootste social mediaplatform ter wereld. In 2016 besteedde gebruikers gemiddeld 50 minuten per dag op Facebook en zusterplatformen Instagram en Messenger. Sinds de televisie is er geen technologisch middel geweest dat communicatie, informatiewinning en tijdsbesteding zodanig veranderde’, luidt de introductie.

De studie werd uitgevoerd door 2.844 gebruikers een maand lang op te dragen te stoppen met het gebruik van facebook.

‘De antwoorden die voortkwamen uit opvolgende interviews maken het enorm duidelijk dat Facebook gebruikt kán worden voor positieve zaken, verbetering van de wereld. Anderzijds vertoonden de groep gedrag dat veelvoorkomend is bij verslaafden: na de maandlange stop, keerde een marginaal percentage terug, wat duidt op negatieve verslavingsverschijnselen.’

Al met al suggereert het onderzoek dat de negatieve gevolgen van veelvoudig Facebook-gebruik ernstig genoeg zijn om als wereldprobleem gezien te worden. Goed. Nu weer terug naar de helsblauwe feed.

afbeelding van Geert van der Klugt

Geertvan der Klugt | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanGeert