Effectief belonen met bonussen, (virtuele) aandelen en certificaten

Redactie WINMAG Pro
Onafhankelijk van in welke fase je onderneming zit; het is altijd belangrijk om na te denken op welke wijze je werknemers motiveert. Er zijn vele vormen om werknemers te motiveren en methoden om goed personeel voor langere termijn te binden. Belangrijke factoren zijn natuurlijk transparantie, voldoende uitdaging en opleidingsmogelijkheden. Onderbelicht daarentegen, is de mogelijkheid om financieel te participeren.

Bekende factoren bij baanonderhandelingen zijn het inkomen en een eventuele bonus. Steeds belangrijker voor werknemers is echter een zekere mate van betrokkenheid bij de onderneming. De mogelijkheid om te participeren in (startende) bedrijven groeit in populariteit. Streef je er als werkgever naar om personeel aan te trekken voor langere tijd, dan doe je er goed aan om verder te kijken dan de welbekende wegen.

De bonus

De meest eenvoudige wijze om een werknemer te belonen is via het vooruitzicht van een bonus. Dit kan door een bonus te koppelen aan de omzet van de werknemer of de onderneming, maar ook door een bedrag uit te keren wanneer een werknemer een minimaal aantal jaar in dienst is.

Waardestijging

Minder bekend is een beloning via Stock Appreciation Rights, ook wel shadow shares of virtuele aandelen genoemd. De werknemer krijgt dan een toekomstige vordering op de onderneming. Deze vordering is gekoppeld aan de waarde van een onderneming. Hoe beter het met de onderneming gaat, hoe meer het aandeel van de werknemer waard wordt. Deze wijze van beloning zien we steeds vaker bij start-ups en scale-ups. Er komen relatief weinig papierwerk en kosten bij kijken en werknemers hebben het gevoel dat ze meedoen.

Certificaten van aandelen

Een andere vorm van participatie kan in de vorm van het uitgeven van certificaten. In dat geval worden aandelen van de onderneming (inclusief stemrecht) uitgegeven aan een Stichting Administratie kantoor (‘STAK’). Deze STAK geeft vervolgens een certificaat uit aan de werknemer. De certificaathouder heeft dan geen stemrecht, maar profiteert wel direct van waardestijging van de onderneming en heeft recht op dividend. Nadeel is dat er doorgaans betaald moet worden voor een certificaat. Tegelijkertijd maakt die drempel het voor medewerkers wel aantrekkelijker om bij de onderneming te blijven.

Aandelen

Aandelen zijn de ultieme manier om de intrinsieke motivatie van een werknemer te verhogen. Het betalen van aandelen kan door het storten van geld maar ook door het investeren van tijd of het gedeeltelijk afstaan van salaris. Afhankelijk van de hoeveelheid aandelen heeft de werknemer soms ook zeggenschap en vormt hiermee de sterkste vorm van betrokkenheid in de onderneming.

Treedt een aandeelhouder toe, dan is het van belang om onderlinge afspraken goed vast te leggen. Zeggenschap dient op papier te staan. Zo ook de procedures voor het benoemen en ontslaan van bestuurders. Denk daarnaast aan de voorwaarden waaronder derden kunnen investeren of zich kunnen inkopen.

Welke vorm van beloning of participatie het beste bij jouw bedrijf past hangt af van de grootte en het doel van de onderneming. Goed advies is goud waard. Zorg in elk geval dat je vooraf heldere afspraken maakt. Ga eens met je werknemers in gesprek; vraag wat hen motiveert en hoe zij bij de organisatie betrokken willen zijn.

Vincent van Oosteren werkt als advocaat bij Fruytier Lawyers in Business. Hij - en zijn collega’s met hem - begrijpen dat je waarschijnlijk niet zo’n fan bent van de ingewikkelde regels en verhullende taal waar het juridische vaak om bekend staat. Tegelijkertijd menen we dat er aan het expertise van een bedrijfsjurist of -advocaat geen prijs te hangen valt. Dus nodigden we Vincent uit om zijn jargonvrije expertise te delen. En nodigt Vincent jou uit om vrijblijvend een virtuele kop koffie te drinken.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie