Economische onzekerheid weerhoudt technische bedrijven van investeren

Redactie WINMAG Pro

Ondernemers in de techniek zijn terughoudend als het gaat om het maken van grote investeringen. Belangrijkste reden om de hand op de knip te houden is volgens bijna vier op de tien (39%) de onzekere economische situatie die alsmaar voortduurt. Bovendien verwacht een vijfde van de technische bedrijven dat hun onderneming er de komende maanden financieel op achteruit zal gaan. De technische branche is daarnaast ongerust over de stijgende materiaalkosten. Een meerderheid (55%) zegt zich hier zelfs ernstige zorgen over te maken. Dat blijkt uit de achtste editie van de TechBarometer van technisch opleider ROVC, waarvoor ruim 1.000 technische organisaties, 2.700 technici en 1.000 potentiële zij-instromers zijn ondervraagd over de stand van zaken in de technische branche.

Winstverwachting naar beneden bijgesteld

De onzekerheid over de economie is terug te zien in de winst die technische bedrijven in 2024 verwachten te maken. Nog geen derde (29%) van de technische ondernemingen verwacht dat de winst dit jaar stijgt. Dat is een opvallend laag percentage vergeleken met de cijfers van vorig jaar en 2022 toen respectievelijk 51 procent en 53 procent een winststijging verwachtte. Nog eens 10 procent denkt dat de winst van hun organisatie dit jaar daalt. Ook dit is meer dan in 2023 (7%) en 2022 (5%).

Economische onzekerheid en personeelstekort

De voornaamste redenen die gegeven worden voor een winstdaling, zijn de economische onzekerheid (36%) en onvoldoende personeel om aan de vraag te voldoen (30%). Volgens vier op de tien technische bedrijven (40%) vormt het personeelstekort zelfs een directe bedreiging voor de winstgevendheid van de organisatie. Een op de drie (34%) bedrijven weet niet waar ze goed personeel vandaan moeten halen.

Technische bedrijven die dit jaar zwarte cijfers denken te noteren, wijzen met name de toenemende vraag naar de producten en/of diensten die ze aanbieden (48%) aan als reden. Ook een betere marge (28%), prijsverhogingen (16%) en lagere kosten (16%) worden genoemd.

John Huizing, directeur van ROVC: “We hebben te maken met ongebruikelijke economische omstandigheden, met veel onzekerheden. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor de vele technische ondernemingen die ons land rijk is. Het is niet meer dan logisch dat bedrijven even de hand op de knip houden. Maar tegelijkertijd rijst de vraag of dit wenselijk is. De technische branche vormt de innovatiekracht van Nederland en deze financiële stagnatie kent een grote weerslag op de sector. Denk alleen al aan de gevolgen op de werkvloer. Investeren in de ontwikkeling en het behoud van technici is essentieel om ervoor te zorgen dat het tekort aan vakmensen niet verder oploopt. Het zou mooi zijn als Den Haag, het bedrijfsleven en de brancheorganisaties handen ineen kunnen slaan voor meer perspectief en zekerheid.”

Maatschappelijke gevolgen

De financiële uitdagingen en de extreem krappe arbeidsmarkt hebben ook grote gevolgen voor de maatschappij. Volgens 63 procent van de technische bedrijven heeft het technicitekort een negatief effect op de concurrentiepositie van Nederland. Daarbij vertraagt het de noodzakelijke verduurzaming (49%), remt het innovatie (43%) en maakt het Nederland een minder aantrekkelijk vestingsland voor productiebedrijven (34%).

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie