De cloud in kaart: één op de drie bedrijven krijgt geen grip op cloudkosten

Redactie WINMAG Pro
 • 68% van IT-professionals vindt cybersecurity prioriteit bij cloudgebruik
 • 65% heeft AI-applicaties in de cloud draaien, of is van plan dit in de komende 12 maanden te implementeren

Een derde (30%) van de Nederlandse organisaties geeft aan geen grip te hebben op de kosten die de cloud met zich meebrengt. Dit blijkt uit onderzoek van IT-dienstverlener Info Support, uitgevoerd onder 400 IT-professionals in Nederland. De aandacht voor security onderstreept daarnaast de groeiende bezorgdheid over gegevensbescherming in een tijdperk van toenemende cyberdreigingen.

Uit het onderzoek blijkt dat IT-professionals de volgende uitdagingen ervaren bij hun cloudgebruik:

 

 • Waarborgen van gegevensbeveiliging en privacyzorgen (29%)
 • Gebrek aan interne expertise en vaardigheden (26%)
 • Integratieproblemen met bestaande systemen en applicaties (25%)
 • Kostenbeheersing en budgetoverschrijdingen (23%)
 • Complexiteit van migratieprocessen (22%)

Security is en blijft een cruciale uitdaging

Meer dan een derde van de bedrijven (35%) heeft meerdere keren per jaar te maken met een cyberaanval.  Opvallend is dat 36 procent van de bedrijven echter niet monitort op cyberaanvallen. Dit betekent dat veel organisaties (mogelijk) niet eens weten wanneer ze worden aangevallen. Hierdoor wordt het moeilijker om snel te reageren op aanvallen en de schade te beperken. Het ontbreken van een effectief monitoringsysteem maakt bedrijven kwetsbaarder voor langdurige aanvallen en gegevensdiefstal, waardoor gevoelige bedrijfs- en klantinformatie gevaar loopt.

Nog opmerkelijker is dat 45 procent aangeeft zich weinig tot geen zorgen te maken over security. Door het onderschatten van de cyberdreiging en gebrek aan investering in essentiële beveiligingsmaatregelen, neemt de kans op succesvolle aanvallen toe. In een tijd waarin cyberdreigingen steeds geavanceerder en frequenter worden, is het daarom cruciaal dat bedrijven proactief omgaan met hun beveiligingsstrategieën.


(Het gebrek aan) kostenmanagement in de cloud

Naast veiligheidsuitdagingen kampen bedrijven ook met financiële uitdagingen rond hun cloudgebruik. Een derde van de organisaties (30%) geeft aan geconfronteerd te zijn met onverwachte kosten gerelateerd aan cloudgebruik. Dit benadrukt hoe lastig het is om grip te krijgen op clouduitgaven. Voor 44 procent van de respondenten ontbreekt een effectieve oplossing om deze kosten te monitoren en te beheren, wat kan leiden tot budgetoverschrijdingen en inefficiënt gebruik van cloudresources.

Onverwachte kosten kunnen een grote impact hebben op een organisatie. Als het budget wordt overschreden, kan dit leiden tot bezuinigingen op essentiële IT-projecten, wat de innovatie en groei van het bedrijf remt. Het is dan ook van groot belang dat organisaties investeren in betere monitoring van cloudkosten om onverwachte kosten te voorkomen en hun cloudinvesteringen onder controle te houden.
 

Strategische technologiekeuzes

Ook zijn respondenten gevraagd naar hun technologiekeuzes. Cloudleveranciers die voornamelijk gebruikt worden, zijn:

 • Microsoft Azure (36%)
 • Google Cloud Platform (28%)
 • IBM Cloud (19%)
 • Oracle Cloud (19%)
 • Amazon Web Services (15%)

65 procent van de organisaties heeft momenteel AI-applicaties in de cloud draaien of is van plan deze binnen nu en 12 maanden te implementeren. Dit laat naar verwachting een groeiende trend zien naar het gebruik van AI voor bedrijfstoepassingen.

“Het cloudonderzoek van Info Support benadrukt de groeiende afhankelijkheid van Nederlandse organisaties van de cloud voor fundamentele toepassingen, zoals de implementatie van AI”, zegt Erwin Kersten, Area Lead Software & Architecture bij Info Support. “Deze ontwikkeling gaat echter hand in hand met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van gegevensbeveiliging, kostenbeheersing en technologische integratie. Nu bedrijven steeds meer afhankelijk worden van digitale technologieën, zijn strenge beveiligingsmaatregelen en effectieve kostenmonitoring essentieel.”

Kersten vervolgt: “Voor het Nederlandse bedrijfsleven betekent dit een dringende noodzaak om te investeren in strengere cybersecuritymaatregelen en geavanceerd cloudbeheer. Door deze gebieden te versterken en te integreren met strategische cloudkeuzes, kunnen organisaties niet alleen hun operationele veerkracht vergroten, maar ook hun capaciteit om snel te innoveren en aan te passen aan veranderende marktomstandigheden verbeteren. Om competitief te blijven in een snel digitaliserende wereld, wordt cybersecurity en efficiënt cloudbeheer daarom steeds crucialer voor het beschermen van data, klantvertrouwen en het waarborgen van bedrijfscontinuïteit.”
 

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder 400 IT-professionals in Nederland, die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening, gezondheidszorg, publieke sector, industrie, logistiek, retail, telecommunicatie, en energie- en nutssector. Het onderzoek is uitgevoerd in mei 2024.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie