De AI hype in 2024: Verwachtingen versus realiteit

Redactie WINMAG Pro

Heeft AI een piek bereikt? Zijn de verwachtingen te veel opgeblazen en zal AI naar de achtergrond verdwijnen, net zoals blockchain technologie dat deed? Generatieve kunstmatige intelligentie (GenAI) is afgelopen augustus door Gartner gepositioneerd op de zogeheten 'Peak of Inflated Expectations' op de door het onderzoeks- en adviesbureau ontworpen Hype Cycle for Artificial Intelligence 2023.

Tekst: Hans de Penning, CEO en Co-founder van Neople

De euforie rond AI heeft haar hoogtepunt bereikt, maar betekent dit het einde van haar opmars? De realiteit is dat deze fase niet het einde markeert, maar eerder een cruciale overgangsfase aangeeft. In 2024 zal AI een volgende fase in gaan en tot daadwerkelijke toepassingen komen. De technologie wordt naar verwachting binnen twee tot vijf jaar door de massa geïmplementeerd, volgens Gartner. Hierdoor zal de hype werkelijkheid worden, maar AI technologie zal weliswaar meer naar de achtergrond verdwijnen. We zien drie trends voor 2024 rondom ‘de AI hype’. 

1. De Hype Cycle realiteitscheck

We gaan de piek van de hype cycle voorbij, het is nu tijd dat al deze gehypte verwachtingen worden waargemaakt, maar waarschijnlijk zullen ze niet allemaal worden gerealiseerd.

In 2020 werd Gen AI door Gartner toegevoegd aan hun Hype Cycle. Dit jaar is AI op de top van de opgeblazen verwachtingen gepositioneerd, wat volgens Gartner betekent dat er ‘meer hype is dan bewijs dat de innovatie kan leveren wat je nodig hebt.’ Deze erkenning van de afnemende hype-fase draagt bij aan een meer nuchtere kijk op AI. Het dwingt stakeholders om kritisch te evalueren en de werkelijke mogelijkheden en beperkingen van deze technologie onder de loep te nemen. Deze fase markeert niet het einde van de ontwikkeling, maar eerder een verschuiving naar een meer realistisch en gericht begrip van wat AI kan bereiken.

De bewustwording van het afnemende hype-niveau brengt een cruciale realisatie met zich mee: actie is vereist om de overmatige verwachtingen om te zetten naar tastbare resultaten. Het wordt duidelijk dat het niet voldoende is om alleen enthousiasme te genereren rondom AI; het is nu tijd om daadwerkelijke prestaties te leveren die aan die eerder gehypete verwachtingen voldoen. We staan op een kritiek punt waar de beloften moeten worden waargemaakt. De technologie moet nu daadwerkelijk laten zien wat ze kan. Dit leidt tot een fase waarin pioniers en early adopters actief op zoek gaan naar haalbare toepassingen en praktische implementaties.

Ondanks de opwinding en anticipatie is het belangrijk om een realistisch perspectief te behouden. Niet alle beloften en verwachtingen zullen worden ingelost. Dit is inherent aan de aard van opkomende technologieën; niet alles wat wordt gehypet zal daadwerkelijk voldoen aan de overmatige verwachtingen.

2. Overgang naar concrete toepassingen

Meer organisaties zullen op zoek gaan naar zeer concrete toepassingen die vanaf het begin waarde leveren. Tegelijkertijd zal AI langzaam maar zeker onzichtbaar worden.

Organisaties zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak om snel waarde te halen uit hun AI-investeringen. Dit heeft geleid tot een verschuiving van een verkennende fase naar een fase waarin directe resultaten en ROI centraal staan. De focus ligt op het identificeren van gebruiksscenario's die onmiddellijk impact hebben op efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid. Bedrijven zetten AI niet langer in louter voor experimenten; ze willen tastbare resultaten zien die bijdragen aan hun zakelijke doelstellingen.

Gartner stelt op basis van een wereldwijde studie dat waar nu minder dan 5 procent ervaring opdoet met AI, application programming interfaces (api's) of ai-modellen dan wel ai-compatibele applicaties in productieomgevingen, dat in 2026 meer dan 80 procent van de organisaties zal zijn. Uit een recent rapport blijkt dat 90 procent van plan is om binnen 12 maanden generatieve AI in te zetten, waarvan driekwart zelfs binnen de komende zes maanden. De meeste organisaties (ongeveer 90 procent) richten hun automatiseringsinspanningen in de komende maanden op de IT-afdeling, financiële afdeling en de klantenservice.

Een analyse laat zien dat AI in de toekomst onzichtbaar zou kunnen worden. Weinig bedrijven zullen direct met AI werken, maar ze gebruiken applicaties die er bekend en toegankelijk uitzien en zijn gebouwd op basis van AI. Dit betekent dat het bewustzijn rondom AI hetzelfde pad zal volgen als andere fundamentele technologieën. Nu lijkt het ondenkbaar dat AI ooit naar de achtergrond zal verdwijnen, maar dit gebeurt met alle technologieën wanneer ze door de hype cycle bewegen, waaronder blockchain.

3. Adoptie wordt steeds belangrijker

De oplossingen zijn er, maar niet iedereen is (in staat om) het te gebruiken. De volgende stap is dus om het naar de massa te brengen.

Ondanks de beschikbaarheid van AI-oplossingen, is niet iedereen in staat om ze effectief te gebruiken. Er zijn verschillende barrières die universele adoptie belemmeren, zoals beperkte toegang tot middelen, gebrek aan kennis of training, taal- en culturele verschillen, en zelfs economische factoren. Zelfs als technologie beschikbaar is, betekent dit niet automatisch dat het wijdverspreid wordt gebruikt of begrepen. Het benadrukt het belang van niet alleen de beschikbaarheid van technologie, maar ook van inclusieve educatie en training om de adoptie te stimuleren.

De volgende cruciale stap in de ontwikkeling van AI is het vergroten van de toegankelijkheid ervan voor een breder publiek. Dit vereist niet alleen het verlagen van technische drempels, maar ook het aanpakken van de sociale, economische en educatieve aspecten die de acceptatie en het gebruik van AI beïnvloeden. Het gaat om het ontwikkelen van intuïtieve interfaces, educatieve programma's voor verschillende doelgroepen, en het creëren van bewustwording over de voordelen en het gebruik van AI in verschillende domeinen. Universele adoptie vereist een inclusieve benadering waarbij iedereen, ongeacht hun achtergrond, in staat wordt gesteld om AI te begrijpen en te gebruiken.

Het op grote schaal implementeren van AI-technologieën brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee. De uitdagingen omvatten niet alleen het overwinnen van technische hindernissen, maar ook het oplossen van ethische vraagstukken, het waarborgen van privacy en veiligheid, en het adresseren van sociaaleconomische ongelijkheden. Tegelijkertijd biedt dit een enorme kans om de samenleving te verrijken door innovatie te democratiseren, nieuwe mogelijkheden te creëren voor groei en ontwikkeling, en gelijke kansen te bevorderen. Neople's focus op het bereiken van de massa met begrijpelijke AI-oplossingen benadrukt het belang van het oplossen van deze uitdagingen en het omarmen van de kansen om AI op een inclusieve en toegankelijke manier te implementeren.

Transitie in benadering AI

De afname van de AI-hype markeert een cruciaal keerpunt in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dit is niet het einde, maar eerder een transitie naar een meer realistische en praktische benadering van AI. 2024 zal een jaar van pragmatisme en implementatie markeren, waar de ooit gehypte verwachtingen langzaam worden omgezet in tastbare realiteiten. De weg van belofte naar realiteit zal verder worden bewandeld, en de waarde van AI zal zich manifesteren in de praktische toepassingen die het biedt voor de hele samenleving.

Dit is een artikel uit Baaz 1.2024. Lees hem nu digitaal: Baaz 1.2024!

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie