COVID-19 noodzaakt emotionele intelligentie onder de workforce

Redactie WINMAG Pro
Nog niet zo lang geleden waren bedrijven naarstig op zoek naar technische hard skills om in de Vierde Industriële Revolutie succesvol te zijn. De uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende lockdown dwongen ons in het voorjaar plotseling om thuis te gaan werken. Hierdoor begrepen veel organisaties dat investeringen in soft skills ook noodzakelijk zijn om teams in deze nieuwe realiteit te laten samenwerken. Inmiddels blijken emotionele intelligentie, het vermogen om aan te passen en samen te werken even belangrijk als een vakbasis.

Jij bent voortdurend op zoek naar manieren om toekomstbestendig te worden. Daarbij denk je natuurlijk in de eerste plaats aan de medewerkers die ze aan boord hebben. Vroeger lag de focus al gauw op veel gezochte hard skills zoals data analytics, coderen en het ontwikkelen van software. Ook de academische wereld moedigt studenten aan om opleidingen te kiezen in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde – de zogenaamde STEM-richtingen. De vraag naar deze nieuwe skills kondigde een ware revolutie aan. Zo schat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) dat niet minder dan 1,1 miljard jobs de komende tien jaar onder impuls van technologie radicaal zullen hervormen. Als reactie hierop nam het Wereld Economisch Forum begin dit jaar het initiatief om het ‘Reskilling.

Revolution’-platform te lanceren. Daarmee moet een miljard mensen tegen 2030 toegang krijgen tot beter onderwijs, nieuwe vaardigheden en beter werk.

Bedrijven waren al volop bezig met hun toekomst, maar de uitbraak van COVID-19 heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Ook in Nederland werd een ongeziene lockdown aangekondigd en moest jij de deuren hoogstwaarschijnlijk (deels) sluiten. Nu, maanden later, ben je overgelaten aan de markt, veerkracht en aanpassingsvermogen, en werken heel wat Nederlandse werknemers minstens een paar dagen vanuit huis. Teams zitten niet langer in dezelfde ruimte en moeten toch efficiënt blijven samenwerken. Daardoor verschuift de aandacht opeens naar soft skills.

Uit een rondvraag van Salesforce blijkt dat maar liefst 74 procent van de bedrijfsleiders in Europa door de pandemie prioriteit geeft aan soft skills. Naast de bekende IT-vaardigheden zijn emotionele intelligentie en samenwerkingsvermogen essentieel geworden. De grootste uitdagingen van bedrijven in deze bijzondere tijden zijn nauw met elkaar verbonden: teams op afstand aanvoeren en sturen, werknemers gemotiveerd houden, en ondertussen natuurlijk ook de beste klantenservice kunnen verzekeren.

Net zoals we door de Industriële Revolutie het tekort aan hard skills moesten proberen op te vangen, zijn we in de nieuwe realiteit verplicht om in soft skills te investeren. In de digitale economie ben je afhankelijk van teams die in staat zijn om de voordelen van nieuwe technologie snel te benutten en individuele werknemers die complexe problemen kunnen oplossen, bestaande systemen in vraag durven stellen en de neuzen van verdeelde teams in dezelfde richting kunnen doen kijken.

Om hun uitdagingen te overwinnen en de toekomst van werk met vertrouwen tegemoet te zien, geef ik je drie redenen om je nog actiever op de ontwikkeling en werving van soft skills te richten.

Het artikel vervolgt onder de afbeelding.

Dit zal niet de laatste crisis zijn die we moet overleven

Bekijk je de snelheid en schaal waarmee bedrijven zich de voorbije maanden digitaal hebben moeten transformeren, dan is het duidelijk dat er arbeidskrachten nodig zijn die zichzelf kunnen aanpassen en blijven ontwikkelen zonder dat ze aan productiviteit inboeten. Technische teams krijgen bijvoorbeeld opdracht om nieuwe tools te introduceren en training te geven, vaak op een virtuele manier. Andere teams zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van projectplannen en implementatie van gebruiksbeleid. Het is dus logisch dat aanpassingsvermogen de komende zes maanden een van de belangrijkste vaardigheden in bedrijven zal zijn.

Een volledig gedigitaliseerde werkomgeving vereist een bereidheid om nieuwe concepten te omarmen, creatief te denken, en meerdere hard skills aan te leren. Hiervoor hebben we teams nodig die veerkrachtig zijn en dus over voldoende vertrouwen beschikken om zich ook aan ongunstige omstandigheden aan te passen. Het op afstand beheren van processen en teams zal cruciaal worden om bedrijfskritische beslissingen te nemen.

Verdeelde teams zijn afhankelijk van communicatie

De digitale transformatie helpt bedrijven om de relatie met klanten te verbeteren, projecten op schaal af te leveren, en kosten te besparen. Maar de samenwerking tussen teams en medewerkers blijft een essentiële voorwaarde voor succes zijn. Zeker als die teams en medewerkers op verschillende plaatsen of in andere tijdzones moeten werken. Waar technische teams vroeger bijvoorbeeld in één ruimte samenkwamen om problemen te identificeren en op te lossen, zijn projectmanagement, besluitvorming en documentatieprocessen aan het veranderen. De stroomlijning gebeurt nu vooral in een online omgeving.

Overeenkomen welke samenwerkingstools wanneer gebruikt worden, het uitwerken van best practices en het ondersteunen van collega’s: de productiviteit van individuen en teams is steeds meer afhankelijk van iedereens vermogen om samen te werken. Hoe meer informatie teams moeten uitwisselen, des te beter ze zich moeten voorbereiden. Het belang van skills om relaties met interne en externe stakeholders op te bouwen en te onderhandelen of overtuigen zal alleen maar toenemen.

Het artikel vervolgt onder de afbeelding.

 

Ieder bedrijf heeft een gemeenschappelijk doel nodig

Bedrijfscultuur is een leidende reden voor de keuze onder werkgevers. Vraag je werknemers om op afstand te werken of biedt je mogelijkheid voor het laatste, dan dreigt een bestaande cultuur ineens in een abstract concept te veranderen. Daarom heeft iedere medewerker, manager, team en bedrijf de taak om een gevoel van gemeenschap te stimuleren. Inclusief leiderschap zal in iedere laag van de organisatie essentieel zijn.

Het beste uit een team halen gaat uiteraard verder dan de bedrijfsdoelen communiceren. Teams moeten betrokken worden door zich gehoord, aangemoedigd en versterkt te voelen. Leiden met emotionele intelligentie, empathie en leergierigheid is hét recept om een cultuur van vertrouwen en innovatie te smeden.

Vraag naar leiderschap blijft

De wereld verandert voortdurend, maar de vraag naar leiderschap en samenwerking blijft. Technologie helpt ons om ons beter uit te rusten en om te scholen, maar we zullen uiteindelijk van soft skills afhankelijk zijn om zowel in een fysieke als digitale werkomgeving te kunnen functioneren. Een digitale economie transformeert de producten die we verkopen, de verwachtingen van klanten en de aard van werk. De waarde van soft skills is daarentegen onbewogen.

Thuiswerken is een uitdaging die niet alleen over het managen van medewerkers en teams gaat, maar ook over hoe we die medewerkers en teams kunnen versterken. Om de motivatie en moraal van medewerkers hoog te houden, moeten we een gemeenschappelijk doel creëren – waar we ook zijn. In de Vierde Industriële Revolutie zal het investeren in hard skills helpen om ons werk beter te doen en concurrentie tussen bedrijven te stimuleren. Maar het zijn onze toewijding om interpersoonlijke relaties op te bouwen, onze bereidheid om elkaar te vertrouwen, en ons empathisch vermogen waarmee we onze werkomgeving echt geweldig zullen maken.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie