Ook medewerkers hebben baat bij webmonitoring

markscholten
Webmonitoring is een onderwerp dat vaak negatieve associaties opwekt, maar dit is onterecht. Het inzichtelijk maken van wat er op het bedrijfsnetwerk gebeurt, biedt veel voordelen voor zowel bedrijven als de medewerkers. Zo zorgt webmonitoring voor het behouden van bandbreedte en voorkomt het dat het internetgebruik van collega's ten koste gaat van de algehele productiviteit. Bij medewerkers kan het inzetten van webmonitoring echter vragen oproepen als “word ik continu in de gaten gehouden?” of “waarom heb ik geen toegang tot alle websites?”.

Met name IT-beheerders begrijpen heel goed welke voordelen webmonitoring biedt. De IT-beheerder heeft een duidelijke behoefte aan inzicht in wat er binnen het bedrijfsnetwerk gebeurt, zodat zij medewerkers het internet op een veilige wijze kunnen laten gebruiken. Zo kan hij bijvoorbeeld signaleren of een medewerker per ongeluk malifide websites bezoekt. Een webmonitoring-oplossing biedt dit soort inzichten, waardoor de IT-beheerder tijdig kan ingrijpen om het bedrijf financiële en/of juridische schade te besparen.

Medewerkers kunnen echter vraagtekens zetten bij het gebruik van webmonitoring. Het is daarom noodzakelijk dat bedrijven duidelijk communiceren over het doel en de voordelen van webmonitoring, zodat eventuele negatieve associaties worden weggenomen.

Medewerkers beschermen tegen security-dreigingen

Medewerkers lopen het risico ongewenste zaken op het bedrijfsnetwerk toe te laten door bijvoorbeeld (per ongeluk) te klikken op links naar malafide websites. Dit kan veel problemen veroorzaken, zowel voor bedrijven als voor de medewerkers zelf. Denk bijvoorbeeld aan devices die niet meer goed functioneren of dat medewerkers belangrijke bedrijfsdata lekken en/of verliezen. Het is de verantwoordelijkheid van de IT-beheerder om dit te voorkomen.

Voorkomen van systeem crashes en dataverlies

Er is niets zo vervelend als het verliezen van documenten of het vastlopen van apparaten. Als dit regelmatig gebeurt, is de kans groot dat dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan stabiliteit op die apparaten vanwege ongewenste zaken op het netwerk, zoals malware, toolbars en adware. Het is daarom noodzakelijk om te voorkomen dat deze ongewenste plug-ins op het bedrijfsnetwerk terechtkomen, zodat belangrijke presentaties, bestellingen of persoonlijk gegevens van medewerkers niet verloren gaan.

Voorkomen van productiviteitsverlies

Wanneer collega's van elkaar zien dat zij continu afgeleid zijn van hun werkzaamheden omdat zij privé aan het surfen zijn, veroorzaakt dit een zekere onbalans tussen medewerkers die de moraal negatief kan beïnvloeden. Bedrijven kunnen er daarom voor kiezen om bepaalde tijdslimieten in te stellen voor privé-internetgebruik. Hierdoor heeft iedere medewerker evenveel recht op een bepaalde hoeveelheid internettijd. Even Facebook checken tijdens de lunchpauze is op deze manier bijvoorbeeld wel mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de algehele moraal en de productiviteit.

Behoud van bandbreedte

Met name het streamen van audio en video kan veel vergen van de bandbreedte, waardoor het netwerk langzamer wordt en websites trager laden. Met webmonitoring kan overmatig bandbreedte verbruik achterhaald worden en kunnen er, waar nodig, limieten worden ingesteld. Op deze manier wordt voorkomen dat medewerkers hun werk niet meer kunnen doen, omdat cruciale bedrijfsapplicaties onvoldoende bandbreedte hebben om goed te functioneren.

Webmonitoring-oplossingen bieden medewerkers de vrijheid om het internet te gebruiken, zonder dat zij het risico lopen zichzelf of hun bedrijf schade toe te bedelen. Het is echter de taak van het management om duidelijk te communiceren over het gebruik van webmonitoring, zodat onbegrip wordt weggenomen. Als het voor medewerkers duidelijk is hoe webmonitoring wordt ingezet, zien zij de noodzaak en de voordelen die het biedt beter in.