Autodesk onderzoek: 33% van de bouwbedrijven analyseert verzamelde project-informatie data niet

Redactie WINMAG Pro

Autodesk, de toonaangevende leverancier van technologie voor de bouw-, architectuur, design- en maakindustrie heeft  resultaten gelanceerd van onderzoek dat het bedrijf in samenwerking met Deloitte heeft uitgevoerd in Europa, Azië en de Verenigde Staten.
Het doel van het onderzoek* is inzicht te krijgen in het gebruik van data in de bouwsector, evenals in de voordelen van besluitvorming gebaseerd op data. In Europa werd onderzoek gedaan in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Uitdagingen van de bouwsector

Het gebruik van data ter ondersteuning van de besluitvorming is van vitaal belang om succesvol te zijn in een competitieve sector als de bouw. De twee belangrijkste uitdagingen waarmee bouwbedrijven volgens het onderzoek worden geconfronteerd, zijn stijgende kosten - met name de kosten van grondstoffen (genoemd door 50% van de bedrijven), gevolgd door loonkosten (36%). Daarna volgen economische onzekerheid (35%) en een gebrek aan werknemers met de juiste vaardigheden (34%).

Het gebruik van data is essentieel om deze uitdagingen het hoofd te bieden.  Het meest bekende voordeel van data-gebruik is een directe aanpak van de belangrijkste uitdagingen, met kostenbesparing als het meest voorkomende voordeel (genoemd door 30% van de bedrijven).

Beter gebruik van data voor betere prestaties

Het gemiddelde bouwbedrijf verzamelt 11 van de 13 mogelijke soorten data die in het onderzoek werden gepresenteerd. Dit aantal daalt tot slechts 8 wanneer gekeken wordt naar bedrijven die gegevens zowel verzamelen als analyseren; en neemt verder af tot 3 wanneer gekeken wordt naar de soorten data die bedrijven verzamelen, analyseren én gebruiken om beslissingen te nemen.

Een derde analyseert project informatie data niet

Wanneer we inzoomen op Nederland, blijkt uit het onderzoek dat een derde van de respondenten in deze regio project informatie verzamelt, maar deze data niet analyseert. Dit resultaat bewijst dat nog veel bedrijven onvoldoende gebruik maken van de beschikbare data.

Op de vraag of bedrijven data tijdens de voortgang van projecten analyseren, antwoordt 27% van de Nederlandse respondenten dat ze deze data wel verzamelen, maar niet analyseren. 17% analyseert de verzamelde data over bouwmaterialen ook niet.
Deze analyse suggereert dat de grootste ROI zou kunnen worden behaald door gebruik te maken van de data die al beschikbaar is en daarmee de besluitvorming te ondersteunen.

50% van de bedrijven die data analyseert gebruikt wekelijkse rapportages

Real-time data wordt steeds belangrijker om onvolkomenheden en onverwachte problemen in bouwprojecten op te sporen. 50% van de respondenten ontvangt wekelijks projectrapportages en 13% krijgt dagelijks inzichten in hun projecten. 43% van de bedrijven genereert wekelijks inzichten uit administratieve gegevens of gegevens van leveranciers.

Ben de Swaef, Construction Cloud Account Executive Benelux, Autodesk Construction zegt: "Hoewel de Nederlandse bouwbedrijven in Europa koploper zijn op het gebied van datarapportage en het gebruik ervan in zowel administratieve als projectscenario's, waarbij de meerderheid wekelijks of dagelijks toegang heeft tot updates, is er nog werk aan de winkel en zijn er verbeteringen mogelijk. Volgens de Nederlandse respondenten zijn er 3 belangrijke voordelen van het gebruik van data, namelijk het identificeren van nieuwe projecten, het verbeteren van de veiligheid van werknemers en meer informatie voor het bepalen van de bedrijfsstrategie. Door meer gebruik te maken van data zullen bouwbedrijven concurrerender, flexibeler en winstgevender worden."

Barrières doorbreken

Om meer voordeel te halen uit data, moeten bedrijven een aantal drempels wegnemen. De belangrijkste barrières die door alle respondenten worden genoemd, zijn de toegang tot gekwalificeerd personeel (24%), data-kwaliteit (21%), data-beveiliging (18%) en korte financieringscycli (16%). De top 3 belemmeringen die door Nederlandse respondenten worden genoemd, zijn gekwalificeerd personeel, regelgeving & wetgeving en korte financieringscycli.

David Rumbens, senior partner van het Macroeconomic Policy and Forecasting-team bij Deloitte Access Economics, zegt hierover het volgende: "De Nederlandse bouwsector heeft in Europa een leidende rol gespeeld op het gebied van groei en herstel na de pandemie, met sterke datacapaciteiten en een hoog niveau van optimisme, hoewel financieringscycli een belangrijk obstakel blijven vormen voor kleinere bedrijven."

Volgens Ben de Swaef zijn er een paar manieren om deze barrières te overwinnen. "Om in de huidige arbeidsmarkt meer toegang te krijgen tot bekwaam personeel, is het onze aanbeveling om intern datavaardigheden te ontwikkelen bij bestaand personeel. Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven die training aanbieden aan hun medewerkers 3 keer meer kans hebben om dataleider te worden, dan bedrijven die dat niet doen. Het is ook aan te raden om gecentraliseerde datateams en standaarden op te zetten om de datakwaliteit en databeveiliging te verbeteren."

“Als design- en bouwbedrijf met veel projecten is onze dataomgeving erg belangrijk voor ons bedrijf. Het gebruik van een krachtig digitaal bouwplatform zoals Autodesk Construction Cloud ondersteunt onze workflows van ontwerp tot uitvoering. Al onze teams delen vanaf de start van projecten data en ontwerpen, waardoor ze veel gemakkelijker kunnen samenwerken. Op locatie kun je de ontwerper via een iPhone op de hoogte houden van eventuele issues, zodat hij of zij vragen kan stellen. Traceerbaarheid is ook een belangrijk voordeel; in elke versie van het ontwerp kun je zien wie elke wijziging heeft aangebracht en wat de algehele impact is. Ontwerpen en bouwen is uiteindelijk één proces en het koppelen van al deze data in één platform is ongelooflijk waardevol voor ons. De manier waarop we data gebruiken, helpt ons om ons te onderscheiden", aldus Jeroen Tishauser, informatiemanager bij VolkerWessels.

Meer informatie over het onderzoek is hier te lezen: https://getconstructioncloud.autodesk.com/autodesk-europe-construction-report

*Dit onderzoek is een EU-editie van een wereldwijde studie met specifieke aandacht voor vijf landen: Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Om de analyse te onderbouwen, heeft Deloitte Access Economics een op maat gemaakte studie uitgevoerd onder meer dan 600 leiders in de bouwsector in deze markten, interviews gehad met toonaangevende bouwbedrijven en uitgebreid desk research gedaan. 

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie