1 op 3 Nederlandse organisaties gebruikt AI bij sollicitatieproces

Redactie WINMAG Pro

Een derde van de Nederlandse organisaties (34%) maakt op dit moment gebruik van artificial intelligence (AI) bij het vinden van nieuwe werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed onder 2223 werkende Nederlanders en 594 HR-eindverantwoordelijken. Verwachting is dat dit percentage blijft groeien; een kwart is van plan AI meer te integreren in sollicitatieprocedures. Werknemers maken zich zorgen over deze ontwikkeling, zo denkt een derde dat de inzet van AI de kans op discriminatie vergroot.

Cv-selectie  

AI wordt op dit moment voornamelijk ingezet om vacatureteksten te schrijven (20%) en ter voorbereiding op sollicitatiegesprekken (13%). Een op de tien organisaties zit in een meer vergevorderd stadium, waarbij bijvoorbeeld cv’s beoordeeld worden door de technologie. Zorgen over kannibalisatie van de eigen baan zijn er weinig onder HR-professionals, 28 procent denkt zelfs dat het gebruik van AI een oplossing is voor het personeelstekort in de sector.  

Weinig transparantie over inzet AI  

Bijna tachtig procent van de werknemers vraagt om transparantie vanuit werkgevers over de inzet van AI bij sollicitatieprocedures. Uit navraag blijkt dat veel partijen dit nalaten: slechts 37 procent is transparant over deze inzet. Veel werkzoekenden (39%) zouden niet solliciteren, mochten zij op voorhand weten dat ze worden beoordeeld door AI. Maar liefst tachtig procent van de werknemers wordt liever beoordeeld door een persoon dan door AI.  

Zorgen om discriminatie  

Een derde (34%) van de werknemers denkt dat de inzet van AI de kans op discriminatie vergroot. “Uit het onderzoek komt naar voren dat er nog weerstand is tegen het gebruik en effect van AI bij sollicitaties. Dat vind ik een gezonde houding. Want door kritisch te zijn op het gebruik en processen rondom AI, zorgen we ervoor dat deze slimme technologie op de goede manier wordt toegepast”, stelt Stan Snijders, Managing Director van Indeed Benelux.   

“AI kan juist worden gebruikt om bias in wervings- en selectieprocessen te verminderen, wanneer het op een verantwoorde en doordachte manier wordt toegepast. Zo creëren we gelijke kansen voor alle werknemers, ongeacht achtergrond of demografie”, sluit Snijders af.   

Over onderzoek  

Indeed heeft in december 2023 representatief onderzoek gedaan onder 2223 Nederlandse werknemers in loondienst van achttien jaar en ouder en 594 eindverantwoordelijken die vanuit hun functie betrokken zijn bij werving en selectie. De respondenten zijn naast het oordeel van AI bij sollicitatieprocedures ook gevraagd naar de impact van AI op banen en het gebruik van AI door sollicitanten.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie